1. Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Μεσαιωνικού Πύργου «Τρουλί».