27/02/2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟ. 06 2020 (μέχρι 13/3/2020)

ΘΕΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ ΤΥΛΛΗΡΙΑΣ

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.